Maden Hukuk Danışmanlık

Avukatlık ve Danışmanlık

MADEN HUKUKU Avukatı – Maden Hukuk Bürosu

MADEN HUKUKU 3213 SAYILI MADEN YASASININ AKSAYAN YÖNLERİ

3213 sayılı Maden Yasası hakkında düzenlemeler yapılacağı çok sık gündeme gelmektedir. Yapılacak olan düzenlemelerin Yasanın tamamında mı olacağı yoksa bazı maddelerinde mi olacağı şuan belli değildir. Biz aksayan yönleri aktarmaya çalışacağız. Yasa’nın 2’nci maddesinin ilk fıkrasında madenin tanımı anlatılmıştır. Maddenin daha sonraki fıkralarında madenler gruplara ayrılmakta ve sayılmaktadır. Maddede, gruplarda yer alan madenlerin özellikleri ile […]

MADEN YASASINDA ALINMASI ZORUNLU İZİNLER

3213 sayılı Yasanın 5177 sayılı Yasa ile değişik 7’nci maddesinin madencilik faaliyetlerinde izinleri düzenleyen hükmü, Anayasa Mahkemesinin, 15.01.2009 gün E:2004/70, K:2009/7 sayılı kararıyla iptal edilmiş,10.06.2010 gün 5995 sayılı Yasanın 3. Maddesi ile yeniden düzenlenmiştir. İptal kararının gerekçesinde; 3213 sayılı Maden Yasası’nın 7. maddesinin birinci fıkrasında bulunan iptali istenen düzenleme ile belirtilen yerlerde yapılacak olan madencilik […]

MADEN VE HARİTALARI

Bu yazımızda madencilik faaliyetlerinde haritaların nekadar önemli olduğuna değineceğiz. Başvurunun yapıldığı tarihten itibaren ruhsat hukukunun sona ermesine kadarki  tüm çalışmaların somut olarak izlenmesine maden haritaları tanıklık etmektedir. Ülkemizde maden mevzuatı konusunda yapılmış olan ilk düzenlemelerden Maadin Nizamnamesinde, maden ruhsat alanlarını çevreleyen alanları gösteren haritalar istenmiş, özellikle imalat haritaları konusundaki kurallar dikkat çektirecek titizlikte düzenlenmiştir. Maadin […]

MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE İZİNLER

Maden Yasasında belirli değişiklikler konusunda çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Yasanın aksayan yönlerine bundan önceki makalelerimizde yer vermiştik, bu konuda bazı ayrıntılara değinmek ihtiyacı da doğmuştur. A-3213 sayılı Maden Yasası 24’üncü maddesinin 11. fıkrası, 6592 sayılı Yasanın 13’üncü maddesiyle tamamen değişmiştir. Söz konusu olan madde; “7’nci maddeye göre gerekli izinlerin alınmasından itibaren işletme yapma izni verilir. Bu […]

UYGUN BULUNMAYAN MADEN RUHSAT TALEPLERİ

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde, Uygun bulunmayan; Temdit talepleri, İşletme Ruhsat talepleri, Devir talepleri, İhale onayları, Arama Ruhsat talepleri, Kamulaştırma talepleri, Rödovans talepleri yayımlanmıştır.            Öncelikle uygun bulunmama işleminin/işlemlerinin yasal dayanağı söz konusu ilanda yer almamaktadır. Özellikle temdit taleplerinin uygun bulunmamasının büyük sorunlara neden olacağı tartışmasızdır. Örneğin, Nisan 2019 tarihinde ruhsat süresi […]

RÖDOVANS SÖZLEŞMELERİ

  Rödovansı, maden ruhsat sahalarının; hukuku sahibinde kalmak kaydıyla, sözleşme dahilinde belirli süreli ya da ruhsat hukuku devam ettiği müddetçe, üretilen madenle orantılı olarak pay alınmak veya kararlaştırılan bedeli ödemek üzere, işletmecilere tahsis edilmesi, şeklinde tanımlama yapmak mümkündür.  Madenler üzerinde olan hak sahibi bulunan payın hisselere ayrılamayacağı, ilk olarak 6309 sayılı Maden Yasası ile yürürlük […]

MADEN YASASI BEYAN USULÜ ve UYGULAMALARI

       3213 sayılı Maden Yasası’nın Beyan usulü başlıklı 10’uncu maddesi ilk fıkrasında; Madencilik faaliyetlerinin bu Kanun hükümlerine göre devam ettiği sürece teknik ve mali konular’da yapılan tüm beyanlar ile yetkili kişiler tarafından tanzim edilen raporlar doğru kabul edilir, kuralı bulunmaktadır. İdare hukukunda idare işlemleri hukuka uygunluk karinesi taşır, olgusuna bu kural bir istisna teşkil etmektedir. […]

MADEN RUHSATLARINDA ORMAN İZİNLERİ

Son yıllarda maden ruhsatlarına mülkiyet izni kapsamında orman izni verilmesi mevzusunda büyük meseleler yaşanmaktadır.Mevzuyu derince değerlendirmek için maden mevzuatı ve orman mevzuatını araştırmak gerekmektedir.             A-Maden mevzuatı yönünden             3213 sayılı Maden Yasası’nın 5995 sayılı Yasa ile değişik 7’nci maddesi 4. fıkrasında; “Devlet ormanları içinde yapılacak maden arama ve işletme faaliyetleri ile bu faaliyetler için […]

MÜCBİR SEBEPLER

  Mücbir sebepler, 3213 sayılı Maden Yasası’nın 3’üncü maddesinde; Sel, yangın, deprem, grizu patlaması, çökme, heyelan ve benzeri haller olarak tanımlanmıştır. Görüleceği üzere, Covid-19 salgınının Yasa tanımında olmadığı, ancak benzeri haller kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün www.mapeg.gov.tr sitesinde 24.04.2020 tarihinde yapılan duyuruda Covid-19 salgını mücbir sebep olarak kabul edilmiştir. Duyuru, […]

MADEN İHALELERİ

Maden ihalelerini incelemek için 3213 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. 3213 sayılı Maden Yasası, 15.06.1985 gün 18785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yasa’nın Geçici 1’inci maddesinde; Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle hükümden düşmüş bütün GMD (Genel Maden Dosyası), AR (Arama Ruhsatı), İT (İlk […]